Home
Consulaire Zaken
 • Toeristenkaart
 • Machtiging tot Kort Verblijf

  Als gevolg van een wijziging (1 oktober 2008) in het vreemdelingenbeleid van de Republiek Suriname zal het volgende gelden voor visumplichtige vreemdelingen die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven.

  Visumplichtige vreemdelingen van niet Surinaamse origine, die langer dan 90 dagen wensen te verblijven in de Republiek Suriname, dienen 3 maanden voor de geplande vertrekdatum een Machtiging tot Kort Verblijf aan te vragen.

  Een MKV kan niet in Suriname aangevraagd worden,gedurende het verblijf op een toeristen- of zakenvisum.

  Een MKV aanvraag kan worden ingediend bij een van de Diplomatieke- of Consulaire missies van Suriname in het land van residentie of in de regio.

  Vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor Suriname, mogen in Paramaribo een MKV aanvraag in dienen.

  Het is toegestaan dat Vreemdelingen van Surinaamse origine met een toeristenvisum naar Suriname afreizen en aldaar een verblijfsvergunning aanvragen zie www.vz2.juspol.gov.sr. Dit geldt ook voor de echtgenoot/echtgenote, indien wettelijk gehuwd. 

 • Info Rijbewijzen

  Informatie ten behoeve van houders van een Surinaams rijbewijs

  Houders van een Surinaams rijbewijs die woonachtig zijn in Nederland kunnen bij het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam een aanvraag voor verlenging of een duplicaat v/h Surinaams rijbewijs, alsook een aanvraag voor een internationaal rijbewijs (van Suriname) indienen.

  Voor meer informatie klikt u op onderstaand item.

  Rij-toestemming in Suriname voor personen met een buitenlands rijbewijs

  Als gevolg van een wijziging in het Rijbesluit van de Republiek Suriname dienen personen die een bezoek brengen aan Suriname en een motorrijtuig willen besturen een geldig buitenlands internationaal rijbewijs in hun bezit te hebben.
  Personen die geen geldig buitenlands internationaal rijbewijs hebben, kunnen zich vervoegen bij de afdeling Rijbewijzen op het Bureau Nieuwe Haven in Paramaribo voor het aanvragen van een rij-toestemmingsbewijs.

  Voor meer informatie klikt u op onderstaand item.

 • Info Burgerzaken
 • Info Surinaams Paspoort

  Aanvraag nieuw Surinaams paspoort.

  Ter voorkoming van problemen (bij het verlengen van uw verblijfsvergunning en reizen naar het buitenland, etc.) wordt u erop geattendeerd uw aanvraag voor een nieuw paspoort tijdig in te dienen. Vanaf 8 maanden voor de vervaldatum van uw huidig paspoort mag u uw aanvraag voor een nieuw paspoort indienen.

  De wachttijd voor het verkrijgen van een nieuw paspoort, na indiening van uw aanvraag, is minimaal 3 maanden.

  Minderjarige kinderen worden niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s).
  Zij dienen in het bezit te zijn van een eigen paspoort.

  Voor meer informatie over de vereiste documenten ten behoeve van de aanvraag voor een  nieuw paspoort; klikt u op onderstaand item.

 • Info Visum

   

  Een visum voor Suriname dient u aan te vragen met een online visumaanvraagformulier (via internet).
  U kunt dus b.v. thuis uw formulier invullen of een reisbureau dit voor u laten doen. Met het formulier, een paspoort, pasfoto e.a. documenten, kan men bij de Visumafdeling het visum komen aanvragen. Het visum kan (in de meeste gevallen) op dezelfde dag worden verstrekt.
  Om te weten te komen wat de openingstijden zijn, hoe u uw aanvraag kan indienen, wat u bij de visumaanvraag nodig heeft en welke de verschillende visums en vereisten zijn, verwijzen wij u naar de links hieronder.
  Het doorlezen van alle informatie zal ertoe bijdragen dat uw visumaanvraag succesvol kan worden afgewikkeld.

  U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling

Taalselectie