Home Consulaire Zaken Remigratie
Remigratie

Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratie regeling.

Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratie regeling.

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
ONDERAFDELINGAFDELING VREEMDELINGENZAKEN
GEVESTIGD IN HET GEBOUW VAN HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN VERKEER
ADRES: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT NO. 167
PARAMARIBO - SURINAME† TEL: (00597) 470995/ 475712/ 475205

Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratieregeling.

Wenst u te remigreren naar Suriname volgens de remigratieregeling dan moet u, om in aanmerking te komen voor remigratie voorzieningen, kunnen aantonen, dat u in het bezit bent van een geldige Surinaamse verblijfsvergunning.
De aanvraag voor een Surinaamse verblijfsvergunning moet per aangetekende post worden opgestuurd of een derde (kennis of familielid) machtigen om de aanvraag voor verblijf, namens u, in te dienen bij de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de Grote Combťweg no. 3 te Paramaribo, Suriname.
De door u gemachtigde persoon meldt zich bij de balie van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en vraagt naar de lijst van††
benodigdheden voor de aanvraag Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratieregeling.
De aanvraag voor een Surinaamse verblijfsvergunning dient te worden gericht aan de Minister van Justitie en Politie.

Benodigdheden behorende bij de aanvraag verblijfverblijfsvergunnig i.v.m. remigratie:

verzoekschrift aanvraag verblijfsvergunning in tweevoud gericht aan de Minister van Justitie en Politie
plakzegel van SRD 1,50
ontvangstbevestiging van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
twee (2) goed gelijkende en recente pasfoto's per persoon
fotokopie van het paspoort (geldigheidsduur ministens 6 maanden) ook voor de mede remigrant(en)
kopie geboorteakte (ook voor de mede remigrant(en)
kopie huwelijksakte
Originele kwitantie storting ad USD.150,= of de tegenwaarde in SRD. van de op dat moment geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname
Huisvesting:

Indien u beschikt over eigen huisvesting, zal u dat moeten bewijzen door relevante documenten te overleggen.
Indien u niet beschikt over eigen huisvesting, dient u een garantsteller te presenteren die zorgdraagt voor huisvesting. Van de garantsteller hebben we nodig: een ingevuld garantformulier, uittreksel uit het bevolkingsregister en een kopie van de ID-kaart of paspoort.

Wijze van indiening van de aanvraag Surinaamse verblijfsvergunning

Nadat u (of uw gemachtigde) in het bezit bent gekomen van bovengenoemde lijst van benodigdheden, dienen de vereiste documenten in een gesloten enveloppe te worden gedaan waarop staat vermeld: aanvraag verblijf Remigratie, uw naam, uw adres en telefoonnummer(s) en indien van toepassing ook het adres en telefoonnummer(s) van de gemachtigde.
Voor een vlotte afhandeling moeten alle benodigdheden in een enveloppe zo volledig mogelijk worden aangeboden.
Bovengenoemde enveloppe kan door uw gemachtigde (of garantsteller huisvesting) worden aangeboden van maandag tot en met donderdag van 07.30 tot 12.00 uur v.m. bij de balie van bovengenoemde Hoofdafdeling (let wel, legitimatie van de persoon die de enveloppe afgeeft is verplicht).
Bij de afgifte van de enveloppe krijgt men een strookje dat goed dient te worden bewaard.
U wordt dan gebeld over de status van uw enveloppe of het in orde is of het niet in orde is.
Indien uw verzoek niet in orde is moeten de ontbrekende bescheiden alsnog aangevuld worden.

Indien uw verzoek in orde is bevonden, zal op korte termijn contact met u of uw gemachtigde worden gemaakt.
Dan zal worden aangegeven wanneer die zich met medeneming van een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) op de Hoofdafdeling terecht kan voor het afhalen van de verblijfsvergunning.

Kostenheffing

Deze kosten bedragen USD 150,= en dient u te voldoen bij de Landbouwbank op rekeningnummer 5901191 t.n.v. het Ministerie van Justitie en Politie of de tegenwaarde in SRD. van de op dat moment geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname.
De tegenwaarde kan gestort worden op het Hoofdkantoor van het Ministerie van Justitie en Politie, Comptabele en FinanciŽle afdeling. Kasuren zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur v.m.

Let wel: storten op naam van de aanvrager (aspirant remigrant).
N.B.: Indien uw verzoek wordt afgewezen, betekent dit niet dat u voor restitutie (terugbetaling) van de kosten in aanmerking komt.
De kosten worden geheven ten behoeve van de procedure ongeacht de uitkomst.

aanvraagformulier hier downloaden

Voor meer informatie voor het aanvragen van uw verblijfsvergunning kunt u zich wenden tot:

- in Suriname: de door u gemachtigde persoon.

- in Nederland: het consulaat generaal van Suriname te Amsterdam

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur - 13.00 uur.

WOENSDAG GESLOTEN!

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Hits
1 PSA document 5009
 

Taalselectie