Home Machtiging Kort Verblijf
Machtiging tot Kort Verblijf
Nieuws.png

Wanneer bent u verplicht een MKV aanvraag in te dienen:

U bent niet van Surinaamse origine of Surinaamse afkomst en heeft het voornemen om langer dan 90 dagen in Suriname te gaan verblijven.
Ongeacht het doel van verblijf dient u tijdig een MKV aanvraag in te dienen.


Als gevolg van een wijziging (1 oktober 2008) in het vreemdelingenbeleid van de Republiek Suriname geldt voor deze categorie van personen dat tenminste
 3 maanden voor de geplande vertrekdatum een Machtiging tot Kort Verblijf moet worden aangevraagd bij een van de Diplomatieke- of Consulaire missies van Suriname in het land van residentie of in de regio.
 

Een MKV kan niet in Suriname aangevraagd worden gedurende het verblijf op een toeristen- of zakenvisum. 

Personen van Surinaamse origine vallen niet onder dit regiem
Het is toegestaan dat Vreemdelingen van Surinaamse origine met een toeristenvisum naar Suriname afreizen en aldaar een verblijfsvergunning aanvragen zie 
www.vz2.juspol.sr. en www.gov.sr/psa Dit geldt ook voor de echtgenoot/echtgenote van de persoon van Surinaamse origine, ongeacht de nationaliteit indien men wettelijk gehuwd is (Surinaams burgerlijk wetboek).

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Hits
1 MKV - Verleende vergunningen 286333
2 MKV - Benodigde documenten en procedure 224921
 

Taalselectie