Trouwen in Suriname PDF E-mail

Trouwen in Suriname:

Om voor de wet in Suriname te kunnen trouwen moet tenminste een van de partners ingezetene zijn van de Republiek Suriname.

Benodigde documenten:

Voor de aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de burgerlijke stand in Suriname, zijn de volgende documenten vereist:

  1. uw geboorteakte.
  2. een  internationaal uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) met vermelding van uw burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar).
  3. de echtscheidingsakte, indien u gescheiden bent.
  4. de overlijdensakte, indien u weduwe/weduwnaar bent.
  5. een toestemmingsverklaring van de ouder(s)/voogd(es) bij een huwelijk van personen onder de 21 jaar oud en een kopie van geldig paspoort/ID-kaart. In het geval van voogdij ook een kopie van de voogdijbeschikking.
  6. een eigen akkoord-verklaring van het voorgenomen huwelijk en een duidelijke kopie van het geldig paspoort/ID-kaart; deze zijn nodig bij het niet persoonlijk aanwezig zijn van de aangifte van het voorgenomen huwelijk.

De verklaring (5 en 6) kunt u zelf opmaken.

Vervolgens dient uw handtekening in de verklaring gelegaliseerd te worden.

Houders van een Surinaams paspoort of legitimatiebewijs kunnen hun handtekening legaliseren bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam; u neemt mee de verklaring en uw geldig paspoort/legitimatiebewijs. Kosten legalisatie handtekening €15,=.

Houders van een Nederlands paspoort of legitimatiebewijs dienen hun handtekening te legaliseren bij het stadhuis in hun woonplaats.

Bovengenoemde documenten mogen niet ouder zijn dan 1 maand, na afgiftedatum van de Apostille, voor gebruik in Suriname.

Let wel: Documenten afgegeven door buitenlandse autoriteiten voor gebruik in Suriname dienen voorzien te worden van een Apostille bij de Rechtbank in de woonplaats.

Voor verdere bijzonderheden lees ook Trouwen in Suriname (bron: CBB)