Home FAQ Miscellaneous Remigratie - verblijfsvergunning Surinaamse origine
Remigratie - verblijfsvergunning Surinaamse origine PDF E-mail
There are no translations available.

 

Personen van Surinaamse origine die naar Suriname wensen te remigreren kunnen zulks ondernemen:

- op basis van de Nederlandse remigratiewet (met een uitkering/basis voorziening)

- met eigen middelen


Voor de eerste categorie van personen geldt dat zij dienen te beschikken over een geldige verblijfsvergunning voor Suriname om in aanmerking te kunnen komen voor de remigratievoorzieningen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland (www.svb.nl).

 

Een verblijfsvergunning kan in Suriname worden ingediend door:

1.      de belanghebbende (de remigrant); of

2.      een garantsteller; of

3.   door een gemachtigde persoon, in sommige gevallen, als de afdeling dat kan toestaan;

 

de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

van het Ministerie van Justitie en Politie in Suriname

Adres: aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat nr. 166 - 168 in Paramaribo

Tel. : 00597 427197 toestel 3400, 3405

 

Voor informatie: Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

 

Op genoemde afdeling of via de website van het Ministerie van Justitie en Politie kunt u respectievelijk afhalen of uitprinten:

- de lijst van benodigde documenten

- de in te vullen formulieren en

- informatie m.b.t. de aanvraagprocedure en daaraan verbonden kosten

- een Algemene folder inzake de indiening van een verblijfsvergunning

 

Personen van Surinaamse origine kunnen op de website van het ministerie kiezen voor:

- documentenlijst: Verblijf onbepaalde tijd Surinaamse origine

- documentenlijst: Verblijf Surinaamse origine

- documentenlijst: Verlenging verblijf Surinaamse origine

- documentenlijst: naturalisatie Surinaamse origine

- documentenlijst: Remigranten

 

Surinaamse origine

a) personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;

b) personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;

c) personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie één of beide in Suriname is/zijn geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;

d)  de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b en c genoemde van deze paragraaf genoemde vreemdelingen