Home Info Visum Reizen met minderjarige kinderen
Reizen met minderjarige kinderen PDF E-mail

Reist u met uw minderjarige kinderen of met minderjarige kinderen van anderen?
Om een visum of toeristenkaart te kunnen aanschaffen voor kinderen jonger dan 18 jaar heeft u extra bewijsstukken nodig.
Ook al u als ouder(s) met uw eigen kind reist dient u hieraan te voldoen.
Het Consulaat kan niet aan de hand van paspoorten vaststellen dat het uw kind is.

Voorbeelden van extra documenten die u kunt overleggen als u met uw eigen kind reist:
- een kopie van de geboorteakte van het kind
- een gezinsuittreksel
- een beschikking inzake voogdijschap
- het trouwboek waarin het kind staat bijgeschreven.

Indien u kinderen van iemand anders begeleidt:
Een toestemmingsformulier getekend door de ouder(s) en een kopie van een geldig ID bewijs van    de ouder(s), plus één van de volgende officiële stukken:

- een kopie van de geboorteakte van het kind/de kinderen
- een gezinsuittreksel van de partij die toestemming heeft gegeven
- een beschikking inzake voogdijschap of
- het trouwboek waarin het kind staat bijgeschreven.

Houd een kopie van alle bewijsstukken gereed. U dient een kopie af te staan aan de balie/het loket  voor officieel gebruik.

 

Taalselectie