Home Info Surinaams Paspoort Vereiste documenten t.b.v. een aanvraag voor een nieuw paspoort
Vereiste documenten t.b.v. een aanvraag voor een nieuw paspoort PDF E-mail
   
VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:
 1. Een duidelijke kopie van het volledig paspoort (van kaft tot kaft).
 2. Drie (3) goedgelijkende recente kleuren pasfoto's; lichte achtergrond (kleurverschil achtergrond en kleding), geen kleurverloop. Gezicht: frontaal, beide oren  zichtbaar, neutrale gelaatsuitdrukking. Bij een manspersoon geen oorknopjes.
 3. Een internationaal uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) met vermelding van uw huidige nationaliteit en burgerlijke staat uit de Basisregistratie Personen (BPR) v/d gemeente waar u/het minderjarig kind staat/stond ingeschreven, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.
 4. Een kopie van de geboorteakte, in geval het een minderjarig kind betreft en geboren is in Suriname.
 5. Een origineel afschrift van de geboorteakte, in het geval geboren buiten Suriname (zowel minderjarig als meerderjarig), voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.
 6. Indien u gehuwd bent; de huwelijksakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.
 7. Indien u gescheiden bent; de echtscheidingsaktevoorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.
 8. Indien u weduwe/weduwnaar bent; de overlijdensaktevoorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.
 9. Bij vermissing van het paspoort; - een kopie van het proces-verbaal van de politie, voorzien van de handtekening van de aangever en de verbalisant (politiebeambte) en politiestempel en een een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.
 10. Bij beschadiging v/h paspoort; het beschadigde paspoort en een eigen-verklaring inzake de oorzaak, voorzien van uw handtekening.
 11. Het volledig ingevulde en persoonlijk ondertekend aanvraagformulier (niet digitaal!)
  - te verkrijgen aan het loket bij het indienen van uw aanvraag, of
  - per brief opvragen met insluiting van een voorgefrankeerde en aan u geadresseerde envelop.

Opm.:Kinderen die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt, dienen hun handtekening (bv.:met voornaam) te plaatsen in het hiervoor bestemde vakje in het formulier.

LET WEL: Is betrokkene jonger dan 18 jaar en niet eerder gehuwd geweest, dan moet het aanvraagformulier worden mede-ondertekend (onderaan in het formulier bij "naam vader/moeder/voogd(es)") door:

a. beide ouders; in geval van een wettig of gewettigd kind, te overleggen:
-  een internationaal uittreksel (met vermelding van de huidige nationaliteit en burgerlijke staat) van beide ouders, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille van de Rechtbank.

-  bezit(ten) de ouder(s) de Nederlandse nationaliteit; een verklaring of uittreksel van de gemeente met daarin vermeld per welke datum het Nederlanderschap is verkregen, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.

 - een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 van het geldig paspoort of duidelijke kopie van het geldig identiteisbewijs van beide ouders.

 

b. de moeder; in geval van een natuurlijk kind of een erkend kind, te overleggen:
-  een internationaal uittreksel (met vermelding van de huidige nationaliteit en burgerlijke staat)  van de moeder, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.

-  bezit de moeder/erkenner de Nederlandse nationaliteit; een verklaring of uittreksel van de gemeente met daarin vermeld per welke datum het Nederlanderschap is verkregen, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d Gemeente. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.

- een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 van het geldig paspoort of een duidelijke kopie v/h geldig identiteisbewijs v/d moeder/erkenner.

 

c. de voogd(es); in geval van voogdijschap over het kind, te overleggen:
-  de  voogdijbeschikking  voorzien van legalisatie v/d handtekening v/d ambtenaar middels een Apostille v/d Rechtbank.
- een recent uittreksel uit het Gezagsregister v/d Rechtbank (niet ouder dan 1 maand).

- een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 van het geldig paspoort of een duidelijke kopie van het geldig identiteitsbewijs van de voogd(es).

  

12. Toestemmingsbrief t.b.v. de aanvraag van een paspoort voor het minderjarig kind.

       De handtekening van de ouder(s)/voogd(es) in de toestemmingsbrief dient gelegaliseerd te worden.

 

- houders van een Nederlands paspoort/identiteitsbewijs moeten voor de legalisatie van hun handtekening bij de

gemeente in hun woonplaats zijn. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een Apostille v/d Rechtbank.

 

- houders van een Surinaams paspoort kunnen hiervoor terecht op het Consulaat, onder overlegging van hun geldig Surinaams paspoort.

 

 

APOSTILLE

- Documenten afgegeven door buitenlandse autoriteiten, waaronder Nederland, dienen gelegaliseerd te worden middels een Apostille bij de Rechtbank in de woonplaats of bij de daartoe bevoegde autoriteit.

 

VERTALING 

Documenten waarvan de tekst niet gesteld is in het Nederlands of Engels, dienen vertaald te worden door een beedigd vertaler naar genoemde talen (Nederlands of Engels). Vervolgens dient de handtekening van de vertaler gelegaliseerd te worden middels een Apostille.

 

Per post verzenden van de aanvraag:
Bij het per post verzenden van de aanvraag dient u een (1) week na verzending hiervan contact op te nemen met de afdeling Paspoorten om te weten of uw aanvraag ontvangen is en voldoet aan de vereiste documenten.

Voldoet uw aanvraag aan de vereiste documenten dan wordt aan u medegedeeld om over te gaan tot het overmaken van het te storten bedrag.

Voldoet uw aanvraag niet aan de vereiste documenten dan wordt de aanvraag na afstemming met u aan u geretourneerd.

U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.

Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van de Paspoortafdeling. 

 

Wijze van betaling:

 • het verschuldigde bedrag kunt u voldoen bij de kassa op het Consulaat (contant of pinnen ; geen creditcard)
 • óf door overmaking bij de ABN-AMRO op bankrekeningnummer: IBAN-NL47ABNA0549316922 t.n.v. het Consulaat van Suriame in Amsterdam, met vermelding van: naam, voorletters van de betrokken persoon en waarvoor  het bedrag is gestort.
 • Personen die vanuit het buitenland willen overmaken, dienen onze BIC-code = ABNANL2A en IBAN-code = NL47ABNA0549316922 door te geven aan de bank. 

 

Betreft de aanvraag:                                                 kosten:                                      wachttijd:

1. een verlopen paspoort / nieuw paspoort                       €    65,=                                     minimaal 3 maanden

2. een vermissing van het paspoort                                 €   109,=                                     minimaal 3 maanden

3. een beschadiging van het paspoort                              €     96,=                                     minimaal 3 maanden

 

Afhalen nieuw paspoort:

Zodra het door u aangevraagde paspoort door ons is ontvangen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht waarna u het paspoort persoonlijk dient af te halen.

 

Het loket van de afdeling Paspoorten is geopend:
-       maandag en dinsdag:   9.00 uur v.m. tot 13.00 uur n.m.
-       donderdag en vrijdag:  9.00 uur v.m. tot 13.00 uur n.m.
-       woensdag gesloten!

 

Voor meer informatie:
Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kiest u 4 om doorverbonden te worden met de afdeling Paspoorten. 
Fax : 020 - 646 5311.

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.

 

 

 

Taalselectie