Home Info Burgerzaken Aanvraag documenten uit het bevolkingsregister van Suriname
Aanvraag documenten uit het bevolkingsregister van Suriname PDF E-mail
  PDF E-mail

INFORMATIE VOOR DE AANVRAAG TER VERKRIJGING VAN DOCUMENTEN UIT DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE VAN SURINAME

Bij de aanvraag van een geboorteakte
-        is het belangrijk aan te geven: de juiste persoonsgegevens, datum
          en plaats van geboorte en of het een natuurlijk, erkend, een wettig
          of een gewettigd kind betreft.

Bij de aanvraag van een huwelijksakte

-         is het belangrijk aan te geven: de juiste persoonsgegevens, datum
en plaats van de huwelijksvoltrekking.

Bij de aanvraag van een echtscheidingsakte

-         is het belangrijk aan te geven: de juiste persoonsgegevens, datum
en plaats van echtscheiding.

Bij de aanvraag van een overlijdensakte

-        is het belangrijk aan te geven: de juiste persoonsgegevens, datum
          en plaats van overlijden (o.o.v. een officieel document m.b.t. relatie
          tot de aanvrager; voorbeeld: ouder/kind of weduw(e)naar/echtgeno(o)t(e).

Bij de aanvraag van een:

-         verklaring van ex-Nederlanderschap*

-         nationaliteitsbewijs*

-         bewijs omtrent burgerlijke staat*;
  Bij een aanvraag van een bewijs omtrent burgerlijke staat, dient een recent
  uittreksel inzake uw huidige burgerlijke staat van de gemeente in uw woonplaats,
  waar u staat ingeschreven overgelegd te worden
.

Bij bovengenoemde aanvraag(zie*) is het belangrijk te vermelden op welk adres en in welk ressort u voor het eerst bij geboorte en op welk adres en in welk ressort u voor het laatst stond ingeschreven in de Bevolkingsadministratie van Suriname.

Indien u (oude) documenten (familieboekje, etc.) verkregen uit de Bevolkingsadministratie van Suriname bezit, kunt u een kopie hiervan bijsluiten
bij de aanvraag.


Indienen van de aanvraag:

Het loket van de afdeling Burgerzaken is geopend

-                     Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur.

-                     Op de woensdag is de afdeling Burgerzaken gesloten. 

Per post verzenden:

Bij het per post verzenden van de aanvraag dient men één (1) week na verzending contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken.

Voldoet uw aanvraag aan de vereiste documenten dan wordt aan u medegedeeld om over te gaan tot het overmaken van het te storten bedrag.

U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.

Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van de afdeling Burgerzaken.

Indien een verzoek wordt geannuleerd of afgewezen, zal er geen 
restitutie plaatsvinden.

Kosten:

De leges voor een (1) akte, voorzien van een apostille door het Hof van Justitie, zijn € 35.=.


Wijze van betaling:

Het verschuldigde bedrag kan worden voldaan bij de kassa op het Consulaat (contant of pinnen; geen creditcard),
òf door overmaking op bankrekeningnummer van het Consulaat van Suriname in Amsterdam; IBAN-NL47ABNA0549316922, BIC-code =ABNANL2A, met vermelding van: “akte met apostille t.n.v………...”
(naam van de persoon van wie de gegevens worden verlangd).

Behandelingsprocedure:
De aanvraag wordt doorgeleid naar de ter zake bevoegde instanties in Paramaribo ter verdere behandeling. De wachttijd ter verkrijging van een document is gesteld op minimaal 6 maanden (kan langer duren).

 

Zodra het door u aangevraagde document op het Consulaat is ontvangen, wordt u hiervan in kennis gesteld. U kunt het document persoonlijk in ontvangst nemen of het kan per aangetekende post naar het door u aangegeven adres worden verzonden. De portokosten zijn voor uw rekening (posttarief is afhankelijk van land van verzending).

Contactgegevens:

Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.
Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kies 5 of 6
E-mail:   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

  

 

Taalselectie